Delodajalec od vas lahko zahteva potrdila, ki bodo podkrepila vaše trditve o preteklih izkušnjah, nekaznovanosti in zahtevani izobrazbi. Kandidati, ki kandidirajo za službo v javnem sektorju bodo morali priložiti potrdilo o zahtevanih izkušnjah in izobrazbi, izpiz zavarovalnih obdobji in potrdilo o nekaznovanosti pridobi delodajalec sam. Pri delodajalcih v zasebnem sektorju boste morali za potrdilo o nekaznovanosti in delovni dobi poskrbeti sami.

Kje dobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini. To je enotna evidenca za vso državo. Vodi se na Ministrstvu za pravosodje RS, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov na osnovi pisne vloge (osebno) ali preko e-uprave.  

Kako pridem do izpiska delovne dobe?

Če ste prvič stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma ste se po 1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, boste namesto delovne knjižice obdobja zavarovanja dokazovali z izpiskom prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.  Zahtevo  lahko vložite osebno ali po pošti pri katerikoli območni enoti Zavoda oziroma z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Zavoda (e-ZPIZ). Na e-ZPIZU lahko pridobite tudi potrdila o številu opravljenih ur preko študentskega servisa.

Kje dobim potrdilo o izkušnjah z zahtevano stopnjo izobrazbe?

Javne službe zahtevajo potrdilo o delovnih izkušnjah, ki ste jih opravili na delovnem mestu s predpisano izobrazbo. Potrdilo vam lahko zagotori delodajalec. delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Več o stopnjah izobrazbe si preberite na  strani Ministrstva za izobraževanje. 

Preden date odpoved delodajalca prosite, naj vam napiše od kdaj do kdaj ste delali pri njemu, kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta in kakšna zahtevana stopnja. Navede naj tudi naloge, ki ste jih opravljali.  Z imenom in priimkom naj bo ob žigu navedena odgovorna oseba z nazivom (npr. direktor) in žig podjetja. Ne pozabite pripisati tudi kontaktne telefonske številke odgovorne osebe.

Kje dobim potrdilo o državljanstvu?

Potrdilo o državljanstvu dobite na vaši Upravni enoti.

Komentiraj