Upravno svetovanje

Se počutite utesnjenega v upravnih postopkih? Mogoče ne veste točno, katere pravice in obveznosti vam pripadajo v pravni situaciji? Upravno pravo ureja razmerja med posameznikom in javno oblastjo. Posamezniki uresničujejo svoje pravice pred upravnimi organi.

Upravno svetovanje zajema tudi:

  • pripravo internih gradiv za podjetja,
  • svetovanje pri vodenju podjetja,
  • sestava vlog, dopisov, pritožb,
  • sestava enostavnih pogodb,
  • pridobitev dokumentov iz javno dostopnih evidenc (e-knjiga)
  • pregled in popravek dokumentov, ki ste jih pripravili naročniki sami,
  • svetovanje v upravnih postopkih po področjih,
  • pripravo strokovnih upravnih mnenj.
  • priprava GDPR dokumentov.