Novembra letos bom dopolnil 55. let. Ali mi že z januarjem pripadajo pravice?

VPRAŠANJE: Novembra letos bom dopolnil 55. let. Ali mi že z januarjem pripadajo pravice?


ODGOVOR:

ZDR-1 opredeljuje dva pojma. Starejši delavec in delavec pred upokojitvijo.

Starejši delavec je delavec, ki je že dopolnil 55 let. Starejši delavec ima pravico do dela s krajšim delovnim časom v primeru delne upokojitve. Prav tako pri starejšem delavcu veljajo omejitve glede nadurnega ali nočnega dela, pripada pa mu tudi dodaten dopust.

Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Delavec pred upokojitvijo je delavec, ki je dopolnil 58 let oz. delavec, ki mu za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe.

Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Iscem-delo.si