V prvem in drugem letu odprtja s.p, pod pogojem, da prvič v življenju odpirate s.p je samostojna pot finačno privlačnejša. Osebni asistent v delovnem razmerju je razvrščen v 23. plačilni razred + dodatki, kar nanese okoli 800 – 1000€ odvisno od dodatkov, delovne dobe, prevoza, število dni na delovnem mestu itd.

Osebni asistent, ki dela preko s.p zasluži na podlagi spodnjega izračuna za mesec april 2021 z 20 nadurami kar 1513,66 €. Pri izračunu predpostavljamo, da je samostojni podjetnik normiranec in je akontacija dohodnine končni davek.

PLAČILO ZA DELO OSEBNEGA ASISTENA PREKO S.P

Prvo leto poslovanja*:

S.p 22 dni x 8 ur x 9,5 € = 1.672 € (možnost izplačila do 20 nadur)

– prispevki              – 273,86 €
– akontacija davka (4% OD 1672 €)     – 66,88 €

Vaš mesečni dohodek brez nadur

1.331,26 €

Vaš mesečni dohodek z nadurami

1862,00 € – stroški (348,34 €) = 1513,66 €

Drugo leto poslovanja

S.p 22 dni x 8 ur x 9,5 € = 1.672 € (možnost izplačila do 20 nadur)

– prispevki              – 344,08 €
– akontacija davka     – 66,88 €

Vaš mesečni dohodek brez nadur

1261,04 €

Vaš mesečni dohodek z nadurami

1862,00 € – stroški (418,56 €) = 1443,44 €

*Primer je narejen na izračunu za mesec april 2021.

Pri odprtju s.p. imate prvo in drugo leto olajšave na prispevke, tretje leto plačate polne prispevke, ki znašajo :

•  v prvem letu:                                  289,85 €/mes.

•  v drugem letu:                                344,08 €/mes.

•  v tretjem letu:                                 425,44 €/mes.

•   letna akontacija davka na dohodek je  4% . Ker ste  NORMIRANI  uporabnik plačate vsak mesec 1/12 davka.

Slabost samostojnega podjetnika je, da ni upravičen do regresa, bolniške in dopusta. Z presežkom polovice skoraj plače (pri 20 nadurah 1513,66 €) redno zaposlenega osebnega asistenta (od 800- 1000 € z vsemi dodatki) si zagotovo pokrije “tveganje” za odsotnosti.

Več o primerjavi izplačila plače osebnega asistenta si preberite na https://pravica-do-osebne-asistence.si/zaposlitev/

Komentiraj