Mediji so izpostavljali visoke zaslužke izvajalcev osebne asistence? Pa so zaslužki res visoki? Nihče ne govori o stroških, ki jih imajo izvajalci in nihče ne pove, da mali izvajalci za osebnega asistenta prejmejo 12,50 €/uro.

Izvajalec osebne asistence si ne more izplačevati plače

Izvajalci osebne asistence, ki imajo manj kot 5 uporabnikov niso upravičeni do dodatka za plačo strokovnega sodelavca. Stroški plače direktorja zavoda ali lastnika s.p-ja se ne smejo kriti iz naslova osebne asistence. Kar v praksi pomeni, da s.p-ja samo zaradi izvajanja osebne asistence ne morete odpreti. Razen v primeru, če boste sredstva za svojo plačo nakazovali iz drugih virov (npr. iz svojega računa ali drugih dejavnosti). Izvajalec torej dela prostovoljna. Edini upravičeni stroški vodenja so stroški strokovnega sodelavca nad 5 uporabnikov in stroški koordinatorja nad 20 uporabnikov.

Plače asistentov so fiksno določene

Z letom 2020 je ministrstvo za družino in socialne zadeve določilo, da plača osebnega asistenta ne sme biti višja od 23. plačilnega razreda (
 1.043,68 BRUTO ali 729,61 NETO). Izvajalec osebne asistence je dolžan asistentu izplačati dodatek na delovno dobo (0,5 %), malico, prevoz in regres.

Želim postati asistent, se mi splača odpreti s.p?

Najvišja možna urna postavka za delo preko s.p-ja je 8 €. Urna postavka že vključuje stroške malice in prevoza. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih je tedenska omejitev števila ur 40, na mesečni ravni pa ima lahko asistent največ 20 nadur.

Npr. osebni asistent je v enem mesecu oddelal 170 ur x 8 = 1360 €. Od tega zneska mora asistent poravnati vse stroške, ki jih ima z vodenjem s.p-ja (stroški računovodstva, stroški prispevkov itd). Vse skupaj približno 500 €. To pomeni da asistentu, ki dela preko s.p-ja ostane približno 860 €. Ob tem ne pozabimo, da v primeru bolniške odsotnosti nadomestila ne dobi in ne dobi regresa. Za asistenta je ugodnejše, če se redno zaposli.

Želim postati izvajalka za svojega moža, se mi splača?

Znesek urne postavke osebne asistence ni namenjen plači izvajalca. V tem primeru izvajalec nosi vse tveganje in dela prostovoljno. Urna postavka 12, 50 € vključuje materialne stroške in stroške namenjeni plači osebnih asistentov z dodatki.

Vas zanima več o izvajanju osebne asistence ali bi se želeli zaposliti kot osebni asistent? Kontaktirajte nas na info@iscem-delo.si

Komentiraj