Osebna asistenca

Od 1. 1. 2019 je bil sprejel zakon o osebni asistenci, ki je namenjena ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.

Osebno asistenco urejata dva zakona  Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju: zakon) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18)

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

Kako pridobim pravico do osebne asistence?
Vlogo za osebno asistenco oddate na pristojnem CSD, ki sproži postopek za pridobitev osebne asistence. Potek postopka in prenos vloge si oglejte TUKAJ. 

Se varstveni dodatek in asistenca izključujeta?

NE! Prejemate lahko tako varstveni dodatek kot pomoč osebne asistence. Ko pričnete z uveljavljanjem osebne asistence se vam varstveni dodatek zmanjša za polovico.

 

Kdo je lahko osebni asistent?
Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, če:

– je polnoletna,
– je poslovno sposobna,
– iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
– ima opravljeno usposabljanje po tem zakonu.
Sem lahko asistentka svojemu možu?
Veljavna zakonodaja ne omejuje dela osebnega asistenta s sorodstvenim razmerjem. Ob tem želimo opozoriti, da kljub sorodstvenemu razmerju obstajajo delovne pravice in obveznosti.

Kaj vključujejo storitve osebne asistence?

(1) Storitve osebne asistence so:
a) storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika:
– pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature;
– pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju;
– kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene;
– pomoč pri hranjenju in pitju;
– pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj;
– pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe;
– obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna;
– izvajanje storitev asistence na domu, ki so povezane z opravljanjem osnovne pomoči uporabniku (čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija) in ne gre za akutna bolezenska stanja;
– priprava in dajanje zdravil;
– druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,
b) storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:
– pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju;
– pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.);
– pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih;
– pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;
– pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;
– pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;
– druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,
c) spremstvo:
– vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru;
– vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz);
– pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti;
– pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih;
– druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč;
– druga pomoč, določena v predpisu iz drugega odstavka tega člena,
d) pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:
– namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev;
– pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa;
– pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije;
– druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik, določena v drugem odstavku tega člena,
e) pomoč pri komunikaciji:
– pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika);
– pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;
– prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;
– tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.
(2) Podrobnejšo opredelitev storitev osebne asistence določi minister, pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Kakšna je razlika med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom?
Osebni asistent pri vas opravlja določeno število ur, družinski pomočnik pa opravlja delo 24/7. Razlika je tudi v plači. Asistent za svoje delo prejme višje plačilo, kot bi ga prejel kot družinski pomočnik. Zakon ne omejuje glede izbire asistentov. V kolikor imate dodeljenih več kot 40 ur lahko preko izvajalca osebne asistence najemete več družinskih članov.
Vrednostnico imam. Kako naprej?
Po prejetju vloge se obrnete na info@iscem-delo.si, kjer boste prejeli dodatne informacije in se z nami dogovorili glede opravljanja asistence, brezplačnega tečaja pred pričetkom in izdelave izvedbenega načrta. 
Na vašo željo se na območju Ljubljane in okolice tudi osebno oglasimo in vam predstavimo najboljšo rešitev za uporabo osebne asistence. Vodili vas bomo čez celoten postopek in poskrbeli, da bodo postopki opravljeni čim hitreje.

Zakaj izvajanje osebne asitence prepustiti nam?

 • Nudimo vam telefonsko podporo 24/7 (tudi vikende in praznike)
 • Transparentnost nad delom
 • Organiziramo brezplačne tečaje za asistente in uporabnike
 • Skrbimo za konstantno izobraževanje
 • Obveščamo vas o vseh novostih
 • Organiziramo srečanja kjer se lahko podružite z ostalimi uporabniki in asistenti in izmenjate izkušnje
 • Druge bonitete in ugodnosti

 

Kakšna je plača osebnega asistenta?
V skladu z določili Ministrstva za družino in socialne zadeve spada plača asistenta v 23. plačilni razred. Poleg osnovne plače prejmete vse dodatke, ki vam pripadajo po zakonu o delovnem razmerju. 

KONTAKTNI OBRAZEC

Več informacij o pravico do osebne asistence in njenemu koriščenju si preberite TUKAJ.

V kolikor že imate vrednostnico in bi želeli koristiti pravico do osebne asistence stopite v kontakt z nami preko spodnjega obrazca.

Osebna asistenca