Neuspeh preprečuje uspeh

Ali veste kako trenirajo slone pokornosti? Že majhne slončke privežejo ob drevo z močno vrvjo, slončki se privezu upirajo. Med odraščanjem še vedno ostanejo privezani, drevo postaja vse manjše, sloni vse večji. Z enim zamahom bi se rešili vrvi, vendar več ne čutijo potrebe. Drevo in vrv sta mu zrasla v podzavest.

Že vidite povezavo med nami in sloni? Starši nam želijo najboljše v življenju, skupaj s šolskim sistemom se trudijo, da bi nam privzgojili najboljše vrednote. Sprogramirali so nam trditve, ki so se sčasoma shranile v našo podzavest, o njih več ne razmišljamo in se jim ne upiramo. In kako se rešiti iz začaranega kroga? Z zavedanjem. Naj se na hitro spomnimo, nekaj trditev, ki so nam močno zaznamovale življenje- tudi če tega sedaj še ne vrjamete.

” Do denarja se ne da priti na pošten način” je stigma, ki močno vpliva na našo karierno pot. Ostaneta nam dve poti, da gremo po nepošteni poti in zaslužimo ali smo reveži. Vendar življenje ni tako. V današnji dobi informatike bi prej veljalo: ” Do denarja prideš na iznajdljiv način”. Zaposlitev je za marsikoga misija nemogoče, ker delajo na pošten in ne iznajdliv način. Razmišljati morate OUT OF THE BOX (tj. izven okvirjev).
” Kdor visoko leta, nizko pade”- Pozabili so nam povedati, da tisti, ki visoko leta lahko visoko tudi ostane. Dajmo si priložnost leteti visoko. Pozabite na strah pred neuspehom. Edino kar lahko pridobite je izkušnja in priložnost več.
“Nove igrače si ne zaslužiš, nisi dovolj pridna”. Večina staršev pravi, da je to edina vzvod, ki otroka prepriča v pridnost, ampak ali si res želimo otroka izsiljevati,da je priden in nas posluša, s tem pa mu uničevati pot v prihodnost. Z otrokom se je potrebno pogovoriti in mu osvetliti, kako se počutimo mi ob njegovem ravnanju. Mu razložiti s primerom, nikakor pa ne z izsiljevanjem. Vem, da je to najhitrejša pot ampak za otroški razvoj pogubna.

In kam nas privede preteklost?
Preteklost nam kroji sedanjost in prihodnost. Če so nas naučili čustvene otopelosti, v smislu “ne zaupaj nikomur” se ne čudite boleznim, ki vas čakajo. Vzroke odkrivamo v zdravi prehrani, gibanju, sedanjem naporu ali stresu, kaj pa preteklost? Če so vam v zgodnji mladostvi dali občutek neslišnosti in nerazumljivosti, potem se boste lahko srečali s hormonskim neravnovesjem- za kar je odgovorna ščitnica. Vse zaradi ene besede in vzgoje? Ja, v prvih letih življenja nam starši in okolica postavijo temelje našega življenja. In dobra hiša s slabimi temelji ne bo obstala.

Nobeno zdravilo ni dovolj učinkovito, če ne odpravi vzroka, venar zdravi samo simptome.
Poglobite se vase, ozavestite napake pri vzgoji in jih povežite z dosedanjimi težavami. Bolj boste sposobni ozavestiti, lažje vam bo.

Komentiraj