Tehnično urejanje vsebin in priprava Power Point predstavitev

Tehnično urejanja je zadnje dejanje pred oddajo besedila. Naj si bo to tehnično urejanje magistrskega dela, diplomske naloge ali drugih dokumentov. Večina ljudi spada med vizualne tipe in v prvih treh sekundah opazijo oblike in barve, šele na to je na vrsti besedilo. Roki so omejeni in čas raje porabimo za pisanje, kot za tehnično urejanje. Pri urejanju nam zmanjka volje in znanja. Fakultete so pri tehničnem pregledu zelo striktne in vse delo, ki ste ga opravili prej v tej točki lahko izgubi pomen. Večkratno tehnično popravljanje vas stane vašega časa in živcev, zato prepustite delo strokovnjakom.

Čas izvedbe tehničnega urejanje besedil je odvisen od zahtevnosti neurejenega dela in zasedenosti naši kapacitet. Rešili smo kar nekaj zagat v zadnjem trenutku. Zgodilo se je, da nas je v soboto zvečer poklicala študentka in nas prosila, da ji priskočimo na pomoč. Magistrsko delo je morala oddati v ponedeljek, na tehničnem pregledu pa so ji delo že trikrat zavrnili. Če ji ne bi uspelo pravočasno bi morala vložiti zahtevek za podaljšanje roka magistrske naloge, kar bi za njo predstavljajo finančne posledice. Ker razumemo časovno stisko, naše delo vikendi in prazniki ne ovirajo.

Poleg tehnično urejenega izdelka prejmete poročilo o opravljenem tehničnem urejanju. Poročilo vsebuje točne specifikacije opravljenega dela. Poleg poročila prejmete dva dokumenta. Enega z vidnimi popravki in zaznamki, ter drugega tehnično brezhibnega.

Česa ne počnemo pri tehničnem urejanju

V okviru tehničnega pregleda literature in virov ne iščemo, ampak uredimo zgolj tiste, ki ste jih že navedli. Zato bodite že tekom izdelave naloge pozorni na vključitev vseh potrebnih virov. Pri tehničnem urejanju ne oblikujemo prilog, shem in grafov. Oblikujemo le njihovo velikost in jih pravilno umestimo v nalogo.

Kaj zajema tehnično urejanje?

 • Ureditev naslovnice
 • številčenje strani priprava avtomatskega kazala besedila
 • priprava kazala ponazoril
 • številčenje poglavij
 • oblikovanje naslovov poglavij
 • poravnavo besedila
 • izbiro pisave
 • razmik med vrsticami
 • urejanje literature in virov
 • pravilno oblikovanje citatov
 • vstavljanje sprotnih opomb
 • oblikovanje zaglavja in podnožja
 • vstavljanje, poravnava slik in tabel
 • priprava naslovov slik in grafov
 • vstavljanje virov grafov in slik
 • oblikovanje glave in noge
 • vstavljanje zaznamkov
 • robove strani
 • opozorilo na manjkajoče vire.

Izdelava predstavitve v Power Point

Predstavitev magistrskega dela ali diplomske naloge mora biti učinkovita. V čim krajšem času morate zajeti bistvo vašega dela. Lahko vam pomagamo pri oblikovanju celotnega Power Pointa ali zgolj umestitve že obstoječega besedila iz predloge v Power Point. Predlogo pripravite neoblikovano v wordu. Jasno naj bo razdeljeno besedilo po prosojnicah. Za grafično podobo in končen izgled predstavitve bomo poskrbeli mi. Po dogovoru vam lahko pripravimo tudi besedilo za ustno predstavitev Power Point. To je Wordov dokument z označenimi predsledki govora, ki ga boste opravili s pomočjo Power Point prosojnic.

Cenik storitev

Izdelava spletnega CV- ja

z brezplačnim gostovanjem na našem strežniku domena iscem-delo.si/ime-priimek
90

Karierno svetovanje 30 min

svetovanje po telefonu, skypu…30 minut
50

Karierno svetovanje 60 min

svetovanje po telefonu, skypu…60 minut
80

Izdelava klasičnega CV –ja v angleškem jeziku

v pdf in word dokumentu
80

Izdelava kreativnega CV -ja v slovenskem jeziku

v pdf dokumentu na podlagi slovenske predloge
40

Izdelava kreativnega CV -ja v angleškem jeziku

v pdf dokumentu
100

Lektoriranje spremnega pisma ali CV -ja v slovenskem jeziku

cena na stran
15

Izdelava spremnega pisma v slovenščini

word dokumentu
30

Izdelava spremnega pisma v angleščini

v word dokumentu
150

Pregled pogodbe o zaposlitvi pred podpisom

30

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prilagoditve glede na obseg dela.