Koraki izdelave magistrskega ali diplomskega dela

Bliža se konec vaše študijske poti, manjka vam pa še pika na i – zaključno delo. Težave študentom so nam dobro poznane, zato smo jih strnili v ključne točki, ki vam bodo pomagale pri zaključku študija.

1.Iskanje literature

Pred vsakim pisanjem dela se je potrebno dobro pripraviti. Najprej si morate izbrati temo. Nekateri razpoložljivi mentorji sami napišejo teme, katere bi bilo dobro raziskati, spet drugi pa vam bodo pustili proste roke. Pri iskanju literature bodite čim bolj osredotočeni in upoštevajte le kredibilne vire, kamor mediji kot so 24ur.si, siol.net itd.. ne sodijo. Članki morajo biti objavljeni v strokovnih revijah. Za iskanje vam priporočamo Google učenjak . Prepisovanje že obstoječih del ni prava pot. Vse fakultete so zavezane k preverjanju ujemanje vaše naloge z že obstoječimi nalogami. Programi omogočajo izračun zgoščenih vrednosti na n besedah ali z uporabo tehnik procesiranja naravnega jezika, določanje vreče besed iz dokumenta in uporaba statističnih metod primerjanja podobnosti dokumentov ali odstavkov, ugotavljanje zaporedja citiranja, ugotavljanje stila avtorja, uporaba pomenskih podpisov na odstavkih besedila in določanje najdaljših skupnih podnizov med dvema dokumentoma.

Sproti si izpisujte vse vire, tudi če jih na koncu morda ne boste uporabili. Lažje je vir izbrisati iz seznama kot čez več mesecev iskati podatke. Pri citiranju se držite navodil fakultete in besedilo napišite s svojimi besedami, dobesedno prepisovanje poveča verjetnost, da bo vaše delo zaznano kot plagiat.

2.Priprava dispozicije

Dispozicija predstavlja načrt vaše naloge in vsebuje:

  • kazalo vsebine
  • namen in cilji
  • aktualnost teme oziroma zakaj ste se odločili za temo
  • navedbo hipotez in njihovo raziskovanje
  • kratek opis poglavji
  • pričakovan doprinos znanosti (pri magistrskih nalogah)
  • navedba literature in virov

Dispozicijo pošljite mentorju. Ko prejmete njegovo potrditev, jo v referatu skupaj s potrdilom mentorja oddate. Sledi preverba dispozicije s strani fakultete. Ko je le ta odobrena imate 12 mesecev časa za izdelavo dela.

3.Pisanje dela

Pri pisanju magistrske naloge ali diplomskega dela imejte v mislih hipoteze in na kakšen način jih boste dokazali.  Delo delimo na teoretični in raziskovalni del, ki se lahko tudi prepletata.

Splošnih dejstev s hipotezami ne dokazujete, zato tudi njihova navedba ni relavantna. Imate dovolj znanja za izvedbo raziskovalnega dela? Še posebno je to problem pri nalogah, ki vključujejo preverjanje številk, trendov, korelacij.

Vsako delo mora imeti uvod, ki bo pritegnil bralca in zaključek, ki vsebuje glavne ugotovitve dela. Skozi celotno nalogo bodite pozorni na citiranje in pravilno navajanje virov. Iskanje virov po nekaj mesecih je misija nemogoče.

4.Lektoriranje

Fakultete zahtevajo lektorirana zaključna dela. Hitro se nam zgodi, da nam kakšna črka uide ali pa je naš način izražana nekoliko slabši. Cene lektoriranja so lahko različne. Vedno zahtevajte potrdilo lektorja in nalogo pred oddajo v tehnični pregled še enkrat preverite.

5.Tehnični pregled

Mentor je potrdil vsebinsko korektnost naloge, sedaj pa vas čaka tehnični pregled. Čas tehničnega pregleda je zadnje dejanje in takrat se nam najbolj mudi. Če niste vešči v tehničnem urejanju prepustite delo strokovnjakom. Pomembno je da sledite navodilom in podrobno preverite celotno delo.

Kako vam lahko pomagamo?

 

Iscem-delo.si