Karantena Covid-19

IZJAVA ZA DOKAZOVANJE UPRAVIČENOSTI GIBANJA IN ZADRŽEVANJA NA ZASEBNEM ZEMLJIŠČU ALI OBJEKTU IZVEN OBČINE PREBIVALIŠČA