Če vam nekdo na razgovoru kuka skozi ramo je to lahko test!

Večina kandidatov bi se strinjala, da so nekateri razgovori bizarni. Tukaj ne govorimo o razgovorih, kjer se sprašuje vrašanja, ki niso zaželjena oziroma so nedovoljena. Gre za razgovore, ki na videz izgledajo čudno.

V podjetju z velikim številom zaposlenih so iskali komunikativno osebo, ki bo zasedla vodstveno pozicijo. V podjetju zaznavajo porast rivalstva med zaposlenimi in laganje z namenom, da bi dosegli višje pozicije. Ker se interno niso uspeli uskladiti, so za pomoč najeli kadrovsko agencijo. Organizirali so dva kroga izbirnega postopka. V prvem je bilo potrebno rešiti test odprtega tipa. Čas reševanje je bil 10 minut, test pa je bil veliko daljši. S tem so preverjali kako kandidati prenašajo stresne situacije. Postopek pisanja je nadzirala ena oseba, ki je brala časopis in med pisanjem vsako minuto opozarjala na skorajšen iztek časa.

Preverjali so razgledanost

Test je vseboval dve vprašanji povezani s razpisanim delovnim mestom (katere osebnostne lastnosti naj bi imela oseba na vodstveni poziciji in vprašanje, ki je zahtevalo pis delovnih nalog). S tema dvema vprašanji so z lahkoto izločili večino kandidatov. Tisti, ki so prijavo na delovno mesto vzeli resno so brez težav napisali opis delovnih nalog. Ostala vprašanja so se dotikala splošne razgledanosti in nekaterih zgodovinskih dejstev. Poleg zahtevnega testa so vključili moteč dejavnik t.i prepisovalca. Šlo je za osebo, ki ni bila pravi kandidat je od drugih poskušala prepisati odgovore. Lažen kadidat je bil v poslovni obleki in se intezivno premikal levo in desno, da bi lahko od sesedov prepisal čim več. Tisti, ki so ga opazili vendar se niso menili so šli v naslednji krog. Tisti, ki so nakazali znake skrivanja se v drugi krog niso uvrstili. Pomembno je, da se nadzorna oseba ni zmenila za dogajanje med pisanjem, če bi se, bi večina do prepisovalca ostala brezbrižna.

Osebe, ki so bile pripravljene pomagati in niso skrivale odgovorov bodo dobre vodje. Osebe, ki želijo rezultate zase, zagotovo v podjetju za omenjeno razpisano delovno mesto niso dobrodošle.

Osebe, ki želijo rezultate zase, zagotovo v podjetju niso dobrodošle!

Kandidati hitro obljubijo, da so timski delavci pa so res? Besede govorijo eno, dejanja pa so drugo. Delodajalci se vse pogosteje odločajo za “mehko” preverjanje kandidatov, ki je na prvi pogled nepomembno, vendar igra ključno vlogo pri končno odločitvi.

Iscem-delo.si